អត្ថបទសំខាន់

អាកាសធាតុ

Phnom Penh
scattered clouds
27 ° C
27 °
27 °
100 %
16kmh
40 %
Sat
27 °
Sun
34 °
Mon
30 °
Tue
28 °
Wed
31 °

រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ

USD - ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
EUR
1.0586
GBP
1.2197
CAD
0.7358
AUD
0.6428
JPY
0.0067

អត្ថបទថ្មីៗ

ឧបត្ថម្ភដោយ