អត្ថបទសំខាន់

អាកាសធាតុ

Phnom Penh
light rain
33 ° C
33 °
33 °
62 %
3.1kmh
40 %
Sun
32 °
Mon
29 °
Tue
31 °
Wed
27 °
Thu
31 °

រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ

USD - ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
EUR
1.0586
GBP
1.2197
CAD
0.7358
AUD
0.6428
JPY
0.0067

អត្ថបទថ្មីៗ

ឧបត្ថម្ភដោយ